Chính sách học phí khóa học English Mastery

Công ty Cổ Phần Tư vấn - Giáo dục và Đào tạo An Ca, được thành lập ngày 03/12/2009, do Sở KHĐT TP.HCM cấp phép, là đơn vị quản lý, phân phối các chương trình đào tạo của của Trung tâm Ngoại ngữ và Tư vấn Du học Leader Talks.

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

 
1.1 Mục tiêu chính của chương trình
 


1.1.1 Giúp học viên phát triển độ chính xác, thành thạo, phản xạ và thuyết trình tiếng Anh, thông qua việc trải nghiệm học chủ động.

 
1.1.2. Giúp học viên tăng một cấp độ theo khung đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của châu Âu CEFR từ A1 đến C1. Học viên đạt đến cấp độ nào lúc tốt nghiệp sẽ tùy thuộc vào năng lực trước khi bắt đầu và nỗ lực luyện tập của học viên trong chương trình.

 
1.1.3. Giúp học viên xây dựng năng lực tự nhận biết, năng lực học tập chủ động.


1.2. Yêu cầu chính của chương trình 


1.2.1. Để thành công trong chương trình, học viên cần học Đúng - Đủ - Đều. Do vậy, học viên cần xác định rõ lớp học và hệ thống học liệu là môi trường học tập. Giáo viên là người hướng dẫn, hỗ trợ và đánh giá. Bạn cùng lớp là người đồng hành. Học viên cần nỗ lực tự thân trong việc chuyển hoá kiến thức trở thành kỹ năng ngôn ngữ của chính mình.

 
1.2.2. Để tăng một cấp độ theo khung CEFR, học viên cần 1,000 giờ học chất lượng. Điều đó có nghĩa mỗi ngày học viên cần dành tối thiểu 3 giờ luyện tập trong suốt 52 tuần, bao gồm 1 giờ học trên lớp và 2 giờ tự học chất lượng mỗi ngày, để hoàn thành lý thuyết và bài tập trong ngày.

 
1.2.3. Làm chủ tiếng Anh là chương trình huấn luyện chuyên sâu, xây dựng năng lực học chủ động cho học viên. Do vậy, học viên được yêu cầu (1) học lý thuyết và thực hành trước khi lên lớp (2) tham gia tích cực chủ động trong mỗi buổi học, ghi lại điểm làm tốt và chưa tốt trong từng buổi học (3) sau mỗi buổi học, học viên cần xem lại phản hồi của giáo viên để tự điều chỉnh, xem lại phần ghi hình của mình, ghi lại những điểm bạn làm tốt, chưa tốt và cách để khắc phục.

 

II. QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

 
2.1. Sử dụng hệ thống học liệu
 


2.1.1. LeaderTalks cung cấp hệ thống học liệu Speakout được thiết kế bài bản trong suốt chương trình.

 
2.1.2. Học viên được cấp tài khoản truy cập vào hệ thống học liệu để nắm được toàn bộ lộ trình học, nội dung học từng ngày trên lớp, bài tập về nhà của từng học phần. Học viên sẽ theo dõi sự tiến bộ hàng ngày của mình thông qua: (1) nhận xét của giáo viên, (2) điểm số thực hành cho từng bài học, (3) tổng thời gian học viên dành cho việc học lý thuyết và thực hành.

 
2.1.3. Kết thúc mỗi học phần, học viên sẽ làm bài kiểm tra đánh giá năng lực Viết và Nói. Kết quả bài kiểm tra là căn cứ xếp lớp cho học phần tiếp theo. Việc thay đổi lớp học chỉ được thực hiện khi học viên không có khả năng đáp ứng tốt với lớp học và được giáo viên trực tiếp giảng dạy đề xuất. Quản lý chương trình là người đưa ra quyết định cuối cùng cho việc này.

 
2.1.4. Kết thúc chương trình, học viên được cấp chứng chỉ đánh giá năng lực theo khung CEFR, kèm mô tả năng lực sử dụng.

 
2.1.5. Toàn bộ tài liệu, nội dung, phương pháp mà LeaderTalks sử dụng giảng dạy là tài liệu có bản quyền, lưu hành nội bộ, học viên không được phép chia sẻ, phát hành ra bên ngoài. Trường hợp học viên muốn sử dụng cho mục đích giảng dạy, thương mại hay các mục đích khác, cần có sự đồng ý bằng văn bản của công ty An Ca, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Train the Trainers.

2.2. Huấn luyện và chỉnh sửa 


2.2.1: Thời gian huấn luyện: 52 tuần qua zoom theo nội dung ở phụ lục 2.

 
2.2.2. Học viên được học trong lớp tối thiểu 12 và tối đa 16 học viên.

 
2.2.3. Học viên được học với giáo viên nắm vững các nguyên tắc phát âm chuẩn, giàu kinh nghiệm giảng dạy thực tế và nhiệt tình. Học viên được giáo viên liên tục phản hồi về kết quả luyện tập. Khi nhận phản hồi, học viên cần rốt ráo chỉnh sửa và khắc phục để đạt kết quả theo tiến độ của chương trình.

 
2.2.4. Học viên được hỗ trợ, tư vấn các vấn đề liên quan đến sử dụng tiếng Anh, du học và làm việc ở nước ngoài sau khi chương trình kết thúc.

III. NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN: THỰC HÀNH ĐÚNG - ĐỦ - ĐỀU

3.1. Tham gia 100% các buổi học với giáo viên trong 4 học phần bắt buộc được đính kèm trong phụ lục 02. Học phần 05 là tự học trên hệ thống Uni và tài liệu của khóa học.

 
3.2. Trong trường hợp giáo viên nhận thấy kết quả thực hành trên lớp chưa đạt, sẽ xếp lớp phụ đạo thêm, học viên được yêu cầu tham gia 100% các buổi phụ đạo này.


3.3. Hoàn thành 100% và nộp đúng giờ các bài tập hàng ngày, do giáo viên đưa ra với chất lượng tốt nhất. Khi có phản hồi từ giáo viên và học viên trong lớp về chất lượng bài thực hành, học viên cần làm lại và nộp bài đúng thời hạn.

3.4. LeaderTalks sẽ không đảm bảo chất lượng đầu ra như cam kết ở mục 1.1 với các trường hợp sau: (1) Vắng học nhiều hơn 5 buổi trong bất kỳ học phần nào. (2) Không đáp ứng đủ thời gian tự học tối thiểu trong 2 tuần, trong bất kỳ học phần nào. (3) Không hoàn thành tối thiểu 80% bài tập của bất kỳ học phần nào.

3.5. Học viên vắng học trên 10 buổi/học phần, sẽ không đủ điều kiện để thi kết thúc học phần, cần nộp học phí học lại học phần đó. Học phí mỗi học phần là 12.000.000 đồng

3.6. Trường hợp chương trình học đang diễn ra mà học viên tự động nghỉ học liên tục trên 5 buổi, mà (1) không thông báo với Quản lý chương trình qua email, (2) không làm thủ tục bảo lưu và được chấp nhận qua email, thì khi quay lại công ty có quyền từ chối đào tạo tiếp.

3.7. Học viên cần hoàn thành bài kiểm tra đánh giá đầu vào của mỗi học phần. Trong trường hợp không thể tham gia, học viên cần báo với giáo viên để hoàn thành sớm nhất. Học viên chưa có điểm kiểm tra đánh giá đầu vào sẽ không được xếp lớp.

3.8. Các vấn đề khác

3.8.1. Mọi trao đổi, phản hồi hay góp ý, học viên cần liên hệ trực tiếp với Quản lý chương trình của từng học phần.

3.8.2. Một số chia sẻ chất lượng, tích cực, truyền cảm hứng của học viên có thể được chia sẻ với cộng đồng.


IV. QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ VÀ BẢO LƯU

4.1. Quy định về học phí


4.1.1. Học phí chỉ áp dụng trong khung thời gian quy định của chương trình. Học viên không được học lại, không bảo lưu, không được hoàn trả và không chuyển cho người khác. Trong một số trường hợp đặc biệt, học viên được xem xét nội dung 4.2.

4.1.2. Học viên được học lại hoặc hoàn trả học phí trong trường hợp đã hoàn thành chương trình, thực hành Đúng - Đủ - Đều (dành 3 tiếng/ngày cho việc học, trong đó 1h học với giáo viên, 1h học lý thuyết và 1h thực hành trên hệ thống, hoàn thành bài tập hàng ngày và chỉnh sửa theo hướng dẫn của giáo viên), nhưng vẫn chưa đạt được sự tiến bộ được tính bằng điểm số ở hệ thống thực hành, yêu cầu của từng học phần và của cả chương trình.

4.1.3. Trường hợp học viên lựa chọn hình thức đóng học phí thông qua chương trình hỗ trợ tín dụng như vay, trả góp, thanh toán qua thẻ tín dụng liên kết với ngân hàng, thì học viên cần có trách nhiệm phối hợp với ngân hàng để làm rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng theo đúng quy định pháp luật.

4.2 Quy định về bảo lưu

Làm chủ tiếng Anh là chương trình huấn luyện chuyên sâu, yêu cầu sự tham gia liên tục và đều đặn của học viên để có kết quả. Trong các trường hợp đặc biệt, học viên cần có sự chấp thuận của Quản lý chương trình qua email cho phép bảo lưu, cụ thể:

4.2.1. Nếu học viên đã hoàn thành học phần, học viên được phép bảo lưu trong 02 tháng (60 ngày). Trong thời gian bảo lưu, học viên cần tiếp tục ôn tập để tránh quên bài.

Khi quay lại, học viên sẽ làm bài đánh giá năng lực, để làm điều kiện xếp lớp cho học phần tiếp theo. Học viên được yêu cầu đạt 80% bài đánh giá này. Nếu không đạt, học viên sẽ đóng học phí học lại học phần trước đó.

4.2.2. Nếu học viên bảo lưu khi chưa hoàn thành học phần đang học thì khi quay lại học viên cần đóng 100% học phí học lại học phần đó. Học viên được phép bảo lưu trong 60 ngày.

Điều kiện để được chấp nhận đặc cách này: học viên cần (1) hoàn thành 100% học phí của chương trình (2) hoàn thành thủ tục bảo lưu (3) được chấp thuận bởi Quản lý chương trình qua email.

4.2.3. Trong các trường hợp ốm đau, tai nạn, thai sản học viên cần có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên, hồ sơ được gửi về email Support@leadertalks.vn. Dựa vào hồ sơ của bệnh án, thời gian bảo lưu sẽ được quản lý chương trình xem xét và quyết định qua email, nhưng không quá 1 năm.

Phí tái nhập học cho cả hai trường hợp 4.2.1 và 4.2.2 là 500.000 đồng. Học phí của mỗi học phần bằng 25% học phí của khóa học (học phí chưa giảm).

Trong cả 3 trường hợp, nếu quá thời hạn bảo lưu, học viên cần đóng 2.000.000 đồng/tháng khi quay lại học. Mỗi học viên chỉ được bảo lưu 1 lần trong suốt khóa học.

Điều kiện bảo lưu

- Học viên hoàn thành 100% học phí của khóa học.

- Hoàn thành thủ tục bảo lưu.

- Được Quản lý chương trình chấp thuận qua email support@leadertalks.vn

Những quy định trên nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên, giúp học viên nhận được nhiều giá trị nhất từ chương trình, và là căn cứ để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh. Do vậy, những quy định này có thể thay đổi trong thời gian chương trình diễn ra. Nếu có sự thay đổi, bộ phận Văn phòng sẽ thông báo đến toàn bộ học viên trong hệ thống.