Speakout Challenge

Ngày 3

Làm thế nào để thành thạo tiếng Anh nhanh?

Bấm vào nút bên dưới để vào phòng học

Your Host:


Dao Thi Hang

Founder Leader Talks

Th.S ĐH Adelaide - Australia

Webinar Date:


27

/09

19:45 

UTC +7 - Ho Chi Minh City

02
Ngày
 
:
 
50
Giờ
 
:
 
16
Phút
 
:
 
45
Giây
 

CHƯỜNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC