Speakout Challenge

Ngày 3

Làm thế nào để thành thạo tiếng Anh nhanh?

Bấm vào nút bên dưới để vào phòng học

Your Host:


Dao Thi Hang

Founder Leader Talks

Th.S ĐH Adelaide - Australia

Webinar Date:


01

/11

19:45 

UTC +7 - Ho Chi Minh City

02
Ngày
 
:
 
51
Giờ
 
:
 
54
Phút
 
:
 
41
Giây
 

CHƯỜNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC