Nhân Sự LeaderTalks

Mrs Đào Thị Hằng
 • Nhà sáng lập
 • Email: dao.hang@leadertalks.vn
Mr.Đào Xuân Lộc
 • Chức vụ: Trưởng bộ phận vận hành
 • Email: loc.dao@leadertalks.vn
Mr. Đào Xuân Vinh
 • Chức vụ Giám đốc tài chính
 • Email: vinh.dao@leadertalks.vn
Ms Ngô Thị Huyền
 • Chức vụ TBP Kế toán - Nhân sự
 • Email: huyen.ngo@leadertalks.vn
Ms Trần Khánh Hòa
 • Chức vụ quản lý Module
 • Email: hoa.tran@leadertalks.vn
Ms.Phan Thị Lành
 • Chức vụ TBP Học vụ
 • Email: phan.lanh@leadertalks.vn
Ms.Trần Thị Hồng Thơm
 • Chức vụ TBP Kinh doanh
 • Email: thom.tran@leadertalks.vn
 • Số điện thoại: 0981433645
Ms.Nguyễn Thị Minh Phước
 • Chức vụ Nhân viên Kế toán - Nhân sự
 • Email: phuoc.nguyen@leadertalks.vn
Ms.Vi Thị Vân Anh
 • Chức vụ Nhân viên P.Vận hành
 • Email: anh.vi@leadertalks.vn
Ms.Trương Thị Phương
 • Chức vụ Nhân viên P.Vận hành
 • Email: phuong.trương@leadertalks.vn
Mr.Phạm Thanh Quang
 • Chức vụ Nhân viên P.Vận hành
 • Email: quang.pham@leadertalks.vn
Mr.Nguyễn Viết Thịnh
 • Chức vụ TBP CNTT
 • Email: thinh.nguyen@leadertalks.vn
Mr.Phạm Xuân Trường
 • Chức vụ Nhân viên P.MKT
 • Email: truong.pham@leadertalks.vn
Mr Chris Espitia
 • Chức vụ Nhân viên P.Vận hành
 • Email: Chris@leadertalks.vn