Hướng dẫn tham gia hội thảo Online

01
Bước 1: Truy cập vào link tổ chức buổi học

Đường link tham gia buổi học được gửi qua email và nhóm Zalo tham dự chương trình. Sau khi bấm truy cập vào trang tổ chức. Bạn sẽ nhìn thấy form đăng ký xác nhận thông tin, điền Họ và tên, địa chỉ email mà bạn đã đăng ký tham dự và sau đó bấm Đăng ký để hệ thống xác nhận thông tin và chuyển bạn đến trang tiếp theo.

02
Bước 2: Bấm vào link tham dự

Sau khi được chuyển đến trang xác nhận đăng ký như bên dưới, hệ thống sẽ hiển thị đường link tham gia buổi học dành cho bạn. Hãy bấm vào đường link đó để tham gia buổi học.

03
Bước 3: Phòng chờ (nếu bạn vào phòng trước giờ tổ chức)

Nếu bạn bấm vào link tham gia chương trình trước giờ tổ chức, sẽ nhìn thấy đồng hồ đếm ngược đến giờ tổ chức. 

Đến bước này thì đăng ký của bạn đã hoàn tất. Hãy chờ đợi đồng hồ đếm về 00:00 buổi học sẽ chính thức bắt đầu.