Còn 1 bước nữa để hoàn thành đăng ký của bạn....

Hãy làm theo đầy đủ hướng dẫn bên dưới

Current Progress
Current Progress
Current Progress

Hãy tham gia nhóm Zalo để nhận các thông báo từ Ban tổ chức cho chương trình và nhận đường Link tham gia chương trình

THAM GIA NHÓM ZALO