About-Us

Đào Xuân Lộc
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL
 • IELTS 7.0
 • Bốn năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh
 • Đang theo học tại trường TAFE Queensland, Úc
Cô Inka Rachmat
 • Tốt nghiệp Đại học Universitas Pendidikan Indonesia
 • Bốn năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh
Cô Prilya Tafarannisa
 • Tốt nghiệp Đại học Universitas Negeri Jakarta
 • IELTS 7.0
 • Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy Tiếng Anh
Cô Irene Priscella
 • Tốt nghiệp Đại học STBA Yapari-ABA,
 • Kinh nghiệm 12 năm giảng dạy Tiếng Anh
Thầy Ruzzel Bienino Sevilla
 • Tốt nghiệp Đại học Gordon, Philippines
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL
 • Tám năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh
Cô Safae Belkassem
 • Tốt nghiệp Đại học Mohammed V University chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL
 • Kinh nghiệm hơn 7 năm giảng dạy Tiếng Anh
Cô Michelle Espenilla
 • Tốt nghiệp Đại học Cordilleras, Philippines
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL
 • Kinh nghiệm 12 năm giảng dạy Tiếng Anh
Cô Phạm Trần Mộc Miêng
 • Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
 • Chứng chỉ IELTS 7.0
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL
Cô Lê Trần Hoàng Vy
 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP. HCM chuyên ngành Sư phạm Nga-Anh
 • IELTS 6.5
 • Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy Tiếng Anh
Cô Luvina Bongaitan
 • Tốt nghiệp Đại học Carmel of Escalante, Philippines
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL
 • Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy Tiếng Anh
Cô Nahla Ibrahim
 • Tốt nghiệp Đại học Ain Shams University, Ai Cập
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL và chứng chỉ CCTAFL
 • Kinh nghiệm hơn 22 năm giảng dạy Tiếng Anh