ĐỒNG HÀNH CÙNG CON TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Chú ý: Chương trình hiện chưa có kế hoạch tổ chức lại trong thời gian gần nhất. Vì để cảm ơn bạn đã quan tâm chương trình này, nên chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn xem 3 video ghi hình của chương trình gần nhất để bạn có thể xem lại.

Ngày học thứ 1: Khám phá 3 Bí mật hệ thống SpeakOut đã giúp hàng ngàn học viên nói tiếng Anh tự tin


Ngày học thứ 2: Lộ trình chi tiết, cụ thể để đồng hành cùng con từ 3-18 tuổi.


Ngày học thứ 3: Làm thế nào để bạn giúp con trở thành công dân toàn cầu, thành công trong sự nghiệp, tự do trong tư duy và hạnh phúc trong đời sống