Speakout Challenge

Ngày 1

Khám Phá Bí Mật Hệ Thống Speakout

Bấm vào nút bên dưới để vào phòng học

Your Host:


Dao Thi Hang

Founder Leader Talks

Th.S ĐH Adelaide - Australia

Webinar Date:


30

/10

19:45 

UTC +7 - Ho Chi Minh City

00
Ngày
 
:
 
03
Giờ
 
:
 
56
Phút
 
:
 
08
Giây
 

CHƯỜNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC