Speakout Challenge

Ngày 5

Cần chuẩn bị gì để Con trở thành công dân toàn cầu?

Bấm vào nút bên dưới để vào phòng học

Your Host:


Dao Thi Hang

Founder Leader Talks

Th.S ĐH Adelaide - Australia

Webinar Date:


26

/05

19:45 

UTC +7 - Ho Chi Minh City

04
Ngày
 
:
 
98
Giờ
 
:
 
52
Phút
 
:
 
35
Giây
 

CHƯỜNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC