Speakout Challenge

Ngày 4

Làm thế nào để duy trì động lực học tiếng Anh bền bỉ?

Bấm vào nút bên dưới để vào phòng học

Your Host:


Dao Thi Hang

Founder Leader Talks

Th.S ĐH Adelaide - Australia

Webinar Date:


02

/11

19:45 

UTC +7 - Ho Chi Minh City

03
Ngày
 
:
 
75
Giờ
 
:
 
54
Phút
 
:
 
21
Giây
 

CHƯỜNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC