Speakout Challenge

Ngày 2

Làm thế nào để nói tiếng Anh cho cả thế giới hiểu

Bấm vào nút bên dưới để vào phòng học

Your Host:


Dao Thi Hang

Founder Leader Talks

Th.S ĐH Adelaide - Australia

Webinar Date:


31

/10

19:45 

UTC +7 - Ho Chi Minh City

01
Ngày
 
:
 
27
Giờ
 
:
 
55
Phút
 
:
 
59
Giây
 

CHƯỜNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC