Đăng ký tài khoản PTE Master Class

Dành cho học viên

Tài khoản học viên sẽ được khởi tạo tự động dựa theo các thông tin mà bạn cung cấp vào mẫu bên dưới. Sau khi đăng ký, bạn hãy đợi 3-5 phút sau đó kiểm tra email trong tất cả các mục hộp thư đến/ spam/ quảng cáo để thấy Email thông tin đăng nhập tại trang Leader Talks Uni

Để đăng ký dành cho phụ huynh vui lòng kéo xuống dưới cùng của trang này

Đăng ký tài khoản PTE Master Class

Dành cho phụ huynh