Sale!

Sách Lên Núi Học Tiếng Anh

115.000 

Danh mục:

Sách Lên Núi Học Tiếng Anh là kinh nghiệm đúc rút sau hơn 20 năm đi học và huấn luyện cho hàng ngàn học viên nói tiếng Anh chuẩn phát âm quốc tế. Nhiều bạn đã trở thành giáo viên tiếng Anh, có được học bổng du học và công việc tốt.

Tác giả Đào Thị Hằng là cựu du học sinh Úc, chị được học bổng Năng lực lãnh đạo Úc học Thạc sỹ về Phát triển bền vững ở Đại học Adelaide. Học bổng Global Change Leaders của Bộ ngoại giao Canada. Chị Hằng đồng thời là Founder của Mắm Thuyền Nan, Hama Village và LeaderTalks.

Những chiến lược và phương pháp được chia sẻ trong quyển sách này là đúc kết hơn 20 năm kinh nghiệm và đã giúp hàng ngàn học viên online và nội trú ở Hama có được nền tảng chắc chắn và thành thạo trong giao tiếp