Welcome to LeaderTalks

Good English - Better Future

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU CỦA LEADER TALKS

Thầy Đào Xuân Lộc

 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL 

 • IELTS 7.0

 • Bốn năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

 • Đang theo học tại trường TAFE Queensland, Úc

Thầy Oussama Lamaankache

 • Tốt nghiệp Đại học Cardiff Metropolitan, Anh

 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh CELTA

 • Kinh nghiệm 8 năm giảng dạy Tiếng Anh

Cô Marilou Marzo Olap


 • Tốt nghiệp Đại học Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, Philippines.
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL
 • Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy Tiếng Anh

Cô Maritess L. Abu Habil

 • Tốt nghiệp Đại học Xavier, Philippines

 • Thạc sĩ Giáo dục

 • Kinh nghiệm 8 năm giảng dạy Tiếng Anh

Cô Inka Rachmat

 • Tốt nghiệp Đại học Universitas Pendidikan Indonesia
 • Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy Tiếng Anh

Cô Irene Priscella

 • Tốt nghiệp Đại học STBA Yapari-ABA, 

 • Kinh nghiệm 12 năm giảng dạy Tiếng Anh

Cô Prilya Tafarannisa

 • Tốt nghiệp Đại học Universitas Negeri Jakarta

 • IELTS 7.0

 • Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy Tiếng Anh

Thầy Ruzzel Bienino Sevilla

 • Tốt nghiệp Đại học Gordon, Philippines

 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL

 • Kinh nghiệm 8 năm giảng dạy Tiếng Anh

Thầy Romil Obemio

 • Tốt nghiệp Đại học Công nghệ Cebu, Philippines

 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL, TESOL

 • Kinh nghiệm 9 năm giảng dạy Tiếng Anh

Cô Yasmeen Alzraiy

 • Tốt nghiệp Đại học Al-Azhar, Cairo, Ai Cập

 • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy Tiếng Anh

Thầy Kennedy Mwangi

 • Tốt nghiệp Đại học Arizona State, Mỹ 

 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL

 • Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy Tiếng Anh

Thầy James Lloyed Calmita

 • Tốt nghiệp Đại học Mindanao State University – General Santos, Philippines

 • Kinh nghiệm 13 năm giảng dạy Tiếng Anh

Cô Michelle Espenilla

 • Tốt nghiệp Đại học Cordilleras, Philippines.
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL
 • Kinh nghiệm 12 năm giảng dạy Tiếng Anh

Thầy Frances Mclin Olivo

 • Tốt nghiệp Đại học Bukidnon State University, Philippines
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL
 • Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy Tiếng Anh

Thầy Raymart Ombayan

 • Tốt nghiệp Đại học Bukidnon State University, Philippines.
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL
 • Kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy Tiếng Anh

Cô Lê Trần Hoàng Vy

 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP. HCM chuyên ngành Sư phạm Nga-Anh
 • IELTS 6.5
 • Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy Tiếng Anh

Cô Luvina Bongaitan

 • Tốt nghiệp Đại học Carmel of Escalante, Philippines

 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL

 • Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy

Thầy Phạm Huy Bách

 • Tốt nghiệp Đại học Mở Hà Nội

 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL

 • IELTS 7.5 

 • Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy Tiếng Anh

Cô Hoàng Thị Hương Lan

 • Thạc sĩ giáo dục

 • Tốt nghiệp Đại học Edith Cowan, Úc

 • IELTS 6.5

 • Kinh nghiệm 9 năm giảng dạy Tiếng Anh

Cô Nguyễn Huyền Tiên

 • Tốt Nghiệp Đại Học Sài Gòn chuyên ngành sư phạm Anh
 • Kinh nghiệm 9 năm giảng dạy Tiếng Anh