CÁC KHOÁ HỌC

Welcome to LeaderTalks

Để tìm hiểu các khoá học, các bạn có thể vào các nhóm sau:

1. Khoá Líu Lưỡi (Foundation English Program): Là khoá cơ bản, nền tảng dành cho các bạn mới bắt đầu hoặc học hoài mà không dùng được. Đây là khoá coach, not teach. Bạn có thể chọn học Online, Offline hoặc Retreat 7 ngày ở Hama. Xem chi tiết ở đây.

2. Khoá Hè (Summer Intensive) dành cho học sinh lớp 8, sinh viên Đại học. Năm 2019 sẽ có 3 khoá 
Khoá 1: 3/6-21/6
Khoá 2: 24/6-12/7
Khoá 3: 15/7- 2/8 

3. Khoá Nội Trú ở Làng (Intensive English Program) dành cho các bạn muốn học tập trung, chuyên sâu trong thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Mỗi năm có hai kỳ nhập học chính là tháng 2 và tháng 8. Join nhóm tìm hiểu thêm và biết các kỳ nhập học phụ.

Thông tin cơ bản về các khoá học:

Sau khi tìm hiểu kỹ, các bạn có thể inbox Hằng để đăng ký