BE YOURSELF – YOU’RE UNIQUE

Bui Thi Hao – Founder Cò Book Coffee – Quang Ngai – Líu Lưỡi Online K41
 
Khi chúng ta con nhỏ, ba mẹ so sánh ta với bạn bè, rằng tại sao ta không siêng năng hay giỏi giang bằng họ.
 
Khi chúng ta đi học, nhà trường căn cứ điểm số để đánh giá ta kém cỏi hơn người khác.
 
Chúng ta đã bị giáo dục về việc phải luôn so sánh bản thân với người khác, thông qua điểm số và các thành tích.
 
Khi đi làm, chúng ta sinh ta tính tị nạnh, ganh ghét nhau.
 
Trong cuộc sống, chúng ta luôn nhìn người khác làm được gì rồi và tự trách mình không làm được.
 
Không ai dạy chúng ta sống sao cho hạnh phúc, không ai dạy chúng ta tôn trọng và yêu thương chính mình.
 
 
Không ai dạy chúng ta hiểu rằng chúng ta là bản thể duy nhất, ta có quyền lựa chọn người mà ta muốn trở thành, ta có quyền lựa chọn lối sống cho bản thân.
 
Cứ thế, cuộc sống của chúng ta mệt mỏi, căng thẳng, vì thiếu mục đích sống của bản thân.
 
Tôi có một sự cố trong cuộc sống, khi tôi sống ở Đà Nẵng và bị hư thai đưa bé đầu tiên.
 
Tôi quay về Quảng Ngãi, chọn kinh doanh tự do và tôi bắt đầu với việc kinh doanh hải sản.
 
Lúc này, bạn bè, hàng xóm chê cười vì việc một người tốt nghiệp đại học mà lại chọn nghề bán cá.
 
Họ cho rằng ba mẹ tôi đã phung phí tiền cho việc học đại học.
 
Nhưng tôi vẫn đi trên con đường mà mình chọn, cho đến nay là hơn 5 năm.
 
Hiện tại, công việc đó mang lại cho tôi thu nhập ổn định, là nền tảng đầu tiên để tôi mở thêm một sản phẩm kinh doanh mới là café sách.
 
Tôi đang có một công việc mà mình yêu thích, một cuộc sống tự chủ và hướng đến sự tự do.
 
Hãy luôn là mình, bạn là một bản thể duy nhất, mà không cần phải giống ai cả.
 

When we were children, our parents compare us with friends because we were not hardworiking or excellent like them.

At school, if we get score less it means you are bad student.
We were educated to compare with others by scoring and achievement.
At working, we often envy and jealous.
In life, we often look others to know what they have and then we hate ourself without their things.
Nobody teaches us how to be happy.
Nobody teaches us how to value and love ourself.
Nobody teaches us that we are only one.
We can choice whom we want to be.
We can choice lifestyle for ourself.
Day by day, we get tired and stress because we live without purpose.
I have a story. When I lived in Đà Nẵng province and I lost first pregnancy.
I comeback my hometown Quảng Ngãi, I choice freelancer with fish saleman.
“At that time, my friends and neighbor scorn me.
They think It was no meaning when my parents spend money for me at university certificated.
But I always keep my way for over 5 years.
Now, I earn enough money for life and it is basic to me open new business at bookcafe.
I have a job and I love it. I own my life and I follow a free lifestyle.
So, I hope you can be yourself, you are only one, no need to like others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.